Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ICP

H ICP – Integrated Consulting Processes είναι εταιρία παροχής συνεκτικών και ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς:

 • Corporate finance
 • Project finance

Η εταιρία έχει ιδρυθεί το 1994 και η αρχική της δραστηριότητα ήταν η παροχή υπηρεσιών στα εμβληματικά έργα Project finance [BOOT – BOT]:

 • Αττικής Οδού
 • Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου
 • Σήραγγας Πρέβεζας – Ακτίου
 • Σταθμών parking στην Αθήνα
 • Μετρό Θεσσαλονίκης
 • Ζεύξης Μαλιακού

Στη συνέχεια η εταιρία έχει δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα του Corporate finance έχοντας με επιτυχία ολοκληρώσει σημαντικό αριθμό έργων όπως:

 • Επιχειρηματικά σχέδια
 • Χρηματοδοτήσεις – Αναχρηματοδοτήσεις
 • Χρηματοδοτήσεις μέσω Private Equity [PE] – Venture Capital [VC] – Business Angels
 • Χρηματοδοτήσεις μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων [Αναπτυξιακός Νόμος, ΚΠΣ, ΕΣΠΑ]
 • Αποτιμήσεις
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές [M&As]
 • Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές [IPOs]

Τα τελευταία χρόνια η ICP έχει προχωρήσει σε συνεργασίες ad-hoc με μεγάλες εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ICP

Να προσφέρει συνεκτικές και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες της.

ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ICP

Να καταστεί στον κλάδο της ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης των προσώπων, φυσικών και νομικών, που την εμπιστεύονται.

ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ICP

 • ακεραιότητα / ήθος
 • ποιότητα
 • συνέπεια και συνέχεια προς τους ανθρώπους
 • σεβασμός στο περιβάλλον

Οι αξίες της εταιρίας μας αποτελούν την κινητήρια δύναμή της και  αναζητούμε τις ίδιες αξίες σε κάθε συνεργάτη μας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ICP

H ICP – Integrated Consulting Processes είναι εταιρία παροχής συνεκτικών και ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς:

 • Corporate finance
 • Project finance

Η εταιρία έχει ιδρυθεί το 1994 και η αρχική της δραστηριότητα ήταν η παροχή υπηρεσιών στα εμβληματικά έργα Project finance [BOOT – BOT]:

 • Αττικής Οδού
 • Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου
 • Σήραγγας Πρέβεζας – Ακτίου
 • Σταθμών parking στην Αθήνα
 • Μετρό Θεσσαλονίκης
 • Ζεύξης Μαλιακού

Στη συνέχεια η εταιρία έχει δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα του Corporate finance έχοντας με επιτυχία ολοκληρώσει σημαντικό αριθμό έργων όπως:

 • Επιχειρηματικά σχέδια
 • Χρηματοδοτήσεις – Αναχρηματοδοτήσεις
 • Χρηματοδοτήσεις μέσω Private Equity [PE] – Venture Capital [VC] – Business Angels
 • Χρηματοδοτήσεις μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων [Αναπτυξιακός Νόμος, ΚΠΣ, ΕΣΠΑ]
 • Αποτιμήσεις
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές [M&As]
 • Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές [IPOs]

Τα τελευταία χρόνια η ICP έχει προχωρήσει σε συνεργασίες ad-hoc με μεγάλες εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ICP

Να προσφέρει συνεκτικές και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες της.

ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ICP

Να καταστεί στον κλάδο της ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης των προσώπων, φυσικών και νομικών, που την εμπιστεύονται.

ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ICP

 • ακεραιότητα / ήθος
 • ποιότητα
 • συνέπεια και συνέχεια προς τους ανθρώπους
 • σεβασμός στο περιβάλλον

Οι αξίες της εταιρίας μας αποτελούν την κινητήρια δύναμή της και  αναζητούμε τις ίδιες αξίες σε κάθε συνεργάτη μας.