ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Στην ICP είμαστε πεπεισμένοι ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η θεμελιώδης συνιστώσα για την ανάπτυξη της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση και την καινοτομία σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον που ενισχύει την ομαδικότητα, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και τη δομημένη σκέψη. Αν θέλετε να συμμετέχετε στην οικογένεια της ICP τότε έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

Copyright © 2017 ICP.GR | All rights reserved